راه های ارتباطی با ما:

برای ارتباط با ما می توانید مستقیم از خود سایت تیکت ارسال کنید.
یا در پیام رسان ایتا به ما پیام دهید.
برای ارسال پیام در ایتا بر روی ایکن ایتا کلید کنید.